Karakalem Atölyesi

- +

karakalem

Resim göze yönelik bir sanattır ve desende resim sanatının temelini oluşturmaktadır. Desen, formu görme yöntemidir. Desen doğrudan renkle değil çizgiyle ilişkilidir. Desen resim sanatının temelidir. Renkler, ışık ve gölgeler, tablonun genel yapısı, kompozisyonu bu temel üstüne kuruludur. İyi desen çizebilmek, desenin işlevinde yer alan çizgi, hareket, denge, hacim, oran, form (şekil) ritm, kompozisyon, perspektif, ışık ve renk kavramlarının öğrenilmesiyle sağlanabilir.